2

Şifremi Unuttum

Sitemizden Üyeliksiz Alışveriş Yapabilirsiniz.

SEPETİM
Toplam Ürün: 0 Adet
Toplam Fiyat: TL

Ödeme Yap
GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR LİSANS

TÜRKÇE ALTIN DERS NOTLARI

TÜRKÇE ALTIN DERS NOTLARI

Sayfa Sayısı: 82
Yayın: 22 Kasım Yayınları
İnternet Sitesi: www.22kasimyayinlari.com

SÖZCÜĞÜN ANLAMI

DİL

Dil; düşünce, duygu ve istekleri bir başkasına ak­tarmak için kullanılan bir araçtır. Dil olmadan düşün­celerimizi aktaramayız. Öyleyse düşünce ile dil ara­sında çok sıkı bir bağ vardır. Yani dil, insanı insan yapan bir özelliktir.

Sözcükler ise birer kavram karşılığıdır. Ancak; çiçek, güzel, geldi, hasta gibi sözcükler birer kavram karalarken; gibi, ve, ise, kadar, üzere... gibi sözcük­ler bir kavramı karşılamaz. Bu sözcükler cümlede üstlendiği göreve göre anlam kazanır.

Sözcükler tek başına düşünceyi aktarmaya yet­mez.

Kardeş, oda, uyumak sözcükleri birer kavramı kar­alamakla birlikte ancak anlam ilişkileriyle ilişkilendirilirse bir düşünce aktarabilir. Bu da çekim ekleriyle olur.

• Kardeşim odada uyuyor.

Sözcüklerin tek başına düşündürdükleri kavram ile cümlede karşıladıkları kavram farklı olabilir. Yani sözcüğün anlamını cümleye göre düşünmekteyiz.

• Çalılar bacağını yırtmış

•   Sinirinden gömleğimi yırtmış

•   Bugün de işien yırttın.

Bu cümlelerde —lytmak' sözcüğü farklı kavramları karşılamaktadır.

 

Buradan şu sonuca varabiliriz:

Sözcükler bir kavramı karşılar. Kavram ise o sözcü­ğün zihinde oluşturduğu tasarım (görüntü) ve çağrı­şımdan oluşur.

** Not: Zihnimizde tasarım oluşturan sözcükler so­mut, tasarım oluşturmayanlar soyut sözcüklerdir. Ancak somut olduğu halde tasarım yaratmayan söz­cüklerde vardır: Hız, ışık, ses... gibi.

 

SÖZCÜĞÜN ANLAM ÖZELLİKLERİ

 

1.    Temel Anlam: Sözcüğün oluşumunda karşıladığı ilk ve asıl kavramdır.

Bu anlam sözlüklerde 1 rakamı ile gösterilir.

• Ağacın gölgesinde dinleniyor, cümlesinde sözcükler temel anlamıyla kullanılmıştır.

Ağzında lokma varken konuşma.

• Bir bardak su içince kendine geldi.

• Çocuk yatak odasında ağlıyordu.

Bu cümlelerde altı çizili sözcükler temel anlamıyla  kullanılmıştır.

 

Soru: Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi temel anlamıyla kullanılmıştır?

 

A) Gelediğin filmi bedendin mi?

B) Kardeşim lisede okuyor.

C) Koyumuz bir dağın eteğinde kurulmuştu.

D) Bu işte ağırlığını koymalısın.

E) Elindeki mendille terini sildi.

Cevap E

 

2. Gerçek Anlam: Sözcüğün herkes tarafından bilinen en yaygın anlamıdır. Gerçek anlam, sözcü­ğün temel anlamla birlikte yan anlamını da kapsaya­bilir.

• Çok renkli bir kişiliğe sahip.

        Mecaz

Renkli giysiler sana çok yakışıyor.

Gerçek

 

• Evin perdelerini ütülüyordu

             Gerçek

• Yeter artık kafamı ütülediğin

                                   Mecaz

 

Mecaz Anlam: Bir sözcüğün herhangi dolayı gerçek anlamından tamamen sıyrılıp bir sözcüğün yerine kullanılmasıdır. Ancak, sözcüğün gerçek anlamıyla mecaz anlamı arasında biçim ve anlamca bir ilgi kurulabilir. Mecaz anlam, çoğu zaman somut anlamlı bir söz­cüğün soyut yan anlam kazanması şeklinde olur.

Boğaz:

Boğazım ağrıyor, (temel)

ğişenin boğazı çatlamış (yan)

Boğazına çok düşkün. (mecaz)

 

Öğe

Dikiş sırasında iğne eline battı, (temel)

 Ona bir kravat iğnesi aldım, (yan)

Bu iğneler bana mı? (mecaz)

 

Burun:

Burun ameliyatı olmuş (temel)

Ayakkabının burnu açılmış (yan)

Her şeye burun kıvırır, (mecaz)

 

4. Terim Anlam: Sözcüklerin bilim, sanat, mes­lek, spor, felsefe... gibi alanlarla ilgili kavramları kar­alamasına terim denir.

Sahne (tiyatro)

Polinom (matematik)

Defans (spor)

Neşter (tıp)

Bazı sözcükler hem terim anlamıyla hem de gün­lük yaşımda kullanılabilir.

Terimler sözcüğün gerçek anlamıdır.

• Devlet tiyatroları dün perdeleri açtı.

                                       terim (tiyatro)

•Geri güneş girmesin diye perdeyi çektik.

•Cümlenin nesnesini bulamadı.

                   terim (dilbilim)

• Elindeki nesneleri masaya gelişigüzel attı.

 

SÖZCÜĞÜN YAN ANLAM KAZANMASI

1.   Benzetme: Bir kavramın özelliğini başka kav­ramlardan yararlanarak ortaya koymaktır. Ya da aralarında benzerlik ilgisi bulunan iki kavramdan birini (güçsüz olanı) ötekine (güçlü olana) benzetmektir.Ayrıntılı bir benzetmede dört öğe bulunur: ben­zeyen, benzetilen, benzetme yönü, benzetme edatı.

Bugün senin cennet kadar güzel vatanın var.

                      benzetilen b.edatı b.yönü benzetilen

 

Bu öğelerden benzetilen ve benzeyen temel öğe­lerdir.

Ancak bir benzetme için bu dört öğenin bulun­ması gerekmez.

• Cennet gibi güzel vatan (ayrıntılı benzetme)

• Vatanımız cennet gibidir.  (kısaltılmışı benzetme)

• Vatanımız güzellikte cennettir.  (pekiştirilmiş benzetme)

Cennet vatan (yalın benzetme)


Yorumlar
Aytaç 14 Mayıs 2016 Cumartesi
Tek kelime ile özetleyecek olursam eğer gerçekten MÜKEMMEL.
gamze 10 Mart 2016 Perşembe
açıköğretim 3.sınıf öğrencisyim fakat bu sene kpss önlisans olarak girmek istıyorum kaydımı dondursam önlisasn mezunu olmuş olur muyum? 

---------------------------------------

Değerli Öğrencimiz;

  Daha önce önlisans mezunuysanız kpss sınavına önlinsans olarak girebilirsiniz. Eğer önlisans mezunu değilseniz okumuş olduğunuz bölümden kayıt sildirip bölümünüze ait önlisans diploması alabilirsiniz. 

Saygılarımızla. 

 Rehber Öğretmen Hülya Özçelik 0 888 228 22 22
Songül 02 Mayıs 2016 Pazartesi
Merhaba hocam, merhabalar ben açık öğretem iktisat mezunuyum öss sınavına girmeden açık öğretim üniversitesinden herhangi bir bölüm okuyabilirmiyim ?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Değerli Öğrencimiz İkinci üniversite kapsamında okumak istediğiniz önlisans bölümüne kayıt olabilirsiniz. Saygılarımızla. 

 Rehber Öğretmen Hülya Özçelik 0 888 228 22 22 


Yorum Yap
Copyright 2012 ® Her Hakkı Saklıdır.
studyocrea     web tasarım