Şifremi Unuttum

Sitemizden Üyeliksiz Alışveriş Yapabilirsiniz.

Hesaplama
SGK Hesaplamaları
Emeklilik Hesaplama Askerlik Borçlanması Hesaplama Doğum Borçlanması Hesaplama Yurt Dışı Borçlanması Hesaplama Doktora Borçlanması Hesaplama Stajyer Avukatlık Borçlanması Hesaplama Fahri Asistanlık Borçlanması Hesaplama Diğer Emeklilik Borçlanması Hesaplama İşsizlik Maaşı Hesaplama
Sağlık Hesaplamaları
Doğum Tarihi Hesaplama Yaş Hesaplama İdeal Kilo Hesaplama Vücut Kitle Endeksi Hesaplama Günlük Su İhtiyacı Hesaplama Günlük Kalori İhtiyacı Hesaplama Yumurtlama (Ovulasyon) Dönemi Hesaplama Sigara Maliyeti Hesaplama Adet Günü Hesaplama Gebelik Hesaplama
Matematiksel Hesaplamalar
Yüzde Hesaplama Kâr Hesaplama Zarar Hesaplama İndirim Hesaplama Zam Hesaplama Faiz Hesaplama Basit Faiz Hesaplama Bileşik Faiz Hesaplama Standart Sapma Hesaplama Faktöriyel Hesaplama Permütasyon Hesaplama Kombinasyon Hesaplama Desi Hesaplama Alan Hesaplama İnç Hesaplama Mil Hesaplama Altın Oran Hesaplama Rasgele Sayı Hesaplama
Muhasebesel Hesaplamalar
Gecikme Zammı Hesaplama Vergi Gecikme Faizi Hesaplama KDV Hesaplama KDV Tevkifatı Hesaplama Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama Gelir Vergisi Hesaplama Brütten Net Hesaplama Netten Brüt Hesaplama Kıdem Tazminatı Hesaplama İhbar Tazminatı Hesaplama Asgari Geçim İndirimi Hesaplama Yıllık İzin Hesaplama Yıllık İzin Ücreti Hesaplama
Eğitim Hesaplamaları
Ders Notu Hesaplama Lise Mezuniyet Puanı Hesaplama Lise Ders Puanı Hesaplama Lise Yılsonu Başarı Puanı (YBP) Hesaplama Lise Sınıf Geçme Hesaplama Lise Ortalama ve Takdir Teşekkür Hesaplama 8. Sınıf Ortalama ve Takdir Teşekkür Hesaplama 7. Sınıf Ortalama ve Takdir Teşekkür Hesaplama 6. Sınıf Ortalama ve Takdir Teşekkür Hesaplama 5. Sınıf Ortalama ve Takdir Teşekkür Hesaplama 5. Sınıf Hazırlık (Yabancı Dil Ağırlıklı) Ortalama ve Takdir Teşekkür Hesaplama 4. Sınıf Ortalama ve Takdir Teşekkür Hesaplama 7. Sınıf İmam Hatip Ortalama ve Takdir Teşekkür Hesaplama 6. Sınıf İmam Hatip Ortalama ve Takdir Teşekkür Hesaplama 5. Sınıf İmam Hatip Ortalama ve Takdir Teşekkür Hesaplama Üniversite Not Ortalaması Hesaplama Vize Final Ortalama Hesaplama Okula Başlama Yaşı Hesaplama
Sınav Puanı Hesaplamaları
OBP Hesaplama DGS Puan Hesaplama ALES Puan Hesaplama TUS Puan Hesaplama DUS Puan Hesaplama YDS Puan Hesaplama ÖYP Puan Hesaplama İSG Puan Hesaplama KPSS Puan Hesaplama EKPSS Puan Hesaplama DİB MBSTS Puan Hesaplama PYBS Puan Hesaplama JANA Puan Hesaplama Ehliyet Sınavı Puan Hesaplama
Dilbilgisi Hesaplamaları
Kelime Sayısı Hesaplama Parmak Alfabesi Hesaplama
Diğer Hesaplamalar
Zekat Hesaplama Şafak Hesaplama Saat Kaç Hesaplama Saat Farkı Hesaplama Burç Hesaplama Klima BTU Hesaplama Sütyen Bedeni Hesaplama Şifre Hesaplama MD5 Hesaplama HTML Renk Kodu Hesaplama Tarih Hesaplama İş Günü Hesaplama Kaç Gün Oldu Hesaplama Kaç Gün Kaldı Hesaplama İki Tarih Arasındaki Gün Sayısını Hesaplama

KDV Tevkifatı Hesaplama

KDV Tevkifatı: KDV alacağının, kanunda belirlenmiş malların alım satımı veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin, alıcılardan bazen tamamı bazen de kanunda belirlenen oranda kesinti yapılarak satıcıya değil de vergi dairesine vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir. Aşağıdan KDV Tevkifatını hemen hesaplayabilirsiniz.

Tüm hesaplama sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız. 

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. 

Hesaplama aracını kullandıktan sonra kafanıza takılan bir çok sorunun cevabını sayfanın aşağısında bulunan tartışma bölümünde bulabilir, dilerseniz sizde yorum bırakabilirsiniz. 
KDV Tevkifatı Hesaplama Formu
* Hesaplama Şekli:
KDV hariç fiyattan KDV dahil fiyat hesaplama
KDV dahil fiyattan KDV hariç fiyat hesaplama
* KDV Oranı:
%1 %8 %18 Diğer %
* KDV Hariç Tutar:
Örn: 1250,75
* Tevkifat Oranı:
1/10 2/10 3/10 4/10 5/10
6/10 7/10 8/10 9/10 10/10(TAM)
* KDV Dahil Tutar:
Örn: 2750,25
* Doldurulması zorunlu alanlar

KDV Tevkifatı Uygulamasında Amaç Nedir?

KDV tevkifatı uygulamasında amaç devletin KDV alacağını teminat altına almasıdır. Bir başka deyişle devlet alacağı KDV’yi bir şekilde garanti altına almak istemektedir.  Dikkat edilirse KDV tevkifatı daha çok KDV tahsilatının düşük olduğu sektörlerde uygulanmaktadır. Örneğin Özel Güvenlik Sektöründe devlet Özel Güvenlik firmalarından yeteri derecede KDV tahsilatı yapamadığını belirlemiş ve özel güvenlik hizmetlerine KDV tevkifatı getirmiştir. Böylece özel güvenlik firmalarının ödeyeceği KDV’nin bir kısmını bir hizmeti alan firma sorumlu sıfatıyla özel güvenlik firması adına ödemektedir.

Hangi Hizmetler Tevkifata Tabidirve Hangi Kuruluşlar Tevkifat Yapacaktır?

Bazı tevkifatlar tüm KDV mükellefleri için getirilmiştir. Örneğin şirketlerin birbirlerine yaptıkları işgücü temin hizmeti tüm KDV mükellefleri tarafından tevkifatlı bir şekilde yapılmaktadır. Ancak aşağıda belirtilen konularda verilen hizmetler KDV tevkifatlı olmak zorundadır.

1- Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

2- Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,

3- Özel güvenlik hizmetleri,

4- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

5- Her türlü yemek servisi,

6- Danışmanlık ve denetim hizmetleri,

7- Yapı denetim hizmetleri,

8- Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler.

Ancak yukarıda verilen hizmetler sadece aşağıdaki kurum ve kuruluşlara verildiğinde tevkifatlı olmak zorundadır.

1- Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler,Köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,

2- Döner sermayeli kuruluşlar,

3- Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

4- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

5- Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),

6- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

7- Bankalar ve özel finans kurumları,

8- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

9- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

10- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

11- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

12- Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler.

Tevkifat Yapılmamasının Cezası Var Mıdır?

Faturayı düzenleyen tarafın KDV’yi tevkifatlı yapmamasının belli bir cezai müeyyidesi yoktur. Burada asıl risk faturayı alan taraftadır. Öyle ki, faturayı düzenleyen taraf KDV tevkifatı yapmayı unutmuşsa bile faturayı alan tarafın söz konusu KDV sanki tevkifatlıymış gibi karşı taraf adına yine de sorumlu sıfatıyla 2 nolu KDV beyannamesi ile KDV’yi beyan etmek zorundadır. Aksi halde beyan etmesi gerekirken beyan etmediği KDV için re’sen tarhiyat yapılacağı ve vergi ziyaı cezası salınacağı unutulmamalıdır.

KDV Tevkifatında Tevkifat Oranları Nedir?

KDV Tevkifatı uygulamasında tevkifat oranları tevkifata konu olan hizmetler itibariyle farklı farklı belirlenmiştir.

Hesaplama aracını kullandıktan sonra kafanıza takılan bir çok sorunun cevabını sayfanın aşağısında bulunan tartışma bölümünde bulabilir, dilerseniz sizde yorum bırakabilirsiniz. 

Tüm hesaplama sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız. 

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. 

Copyright 2012 ® Her Hakkı Saklıdır.
studyocrea     web tasarım