Şifremi Unuttum

Sitemizden Üyeliksiz Alışveriş Yapabilirsiniz.

Blog
Aöf Harf Notları Nasıl Verilmektedir?
Değerli açıköğretim öğrenci arkadaşlarım,

Anadolu Üniversitesi talebelerinin yeterliliklerinin yüksek seviyede tutulması ile ilgili üst seviye duyarlılığa sahiptir. Açıköğretim sistemimizde yaptığımız denetim ve geliştirme çalışmaları, öğrencilerimizin yeterliliklerini artırma istikametinde mühim belirtiler sağlamıştır. Çalışmalarımız geçme notunun 35'e yükseltilmesinin öğrencilerimizin yeterliliklerini artırma istikametinde güdülenmesine destekçi olacağını meydana koymuştur.

Öğrencilerimizin akademik yeterliliğini arttırmak amaçlı yapılmış durumda olan birden fazla iş sonucu olarak Anadolu Üniversitesi Senatosu aracılığıyla 04/11/2015 tarih ve 8/3 sayılabilir Kararıyla onay edilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İs¸letme Fakülteleri Öğrenim Gören Ölçümlendirme Sistemi Esaslarının;

5. maddesinde 'Yapılan imtihanlar sonucu olarak ara imtihan notunun %30'u, aşama sonu imtihan notunun %70'i alınarak 'Başarı Notu' hesaplanır...'

7. maddesinde ''Başarı Notu'nun hesaplanmasında, virgülden ardından 2 basamak gösterilir.'

8. maddesinde 'Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında 'Başarı Notu' aşağı hududu uygulanır. 'Başarı Notu' aşağı hudut değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce durumda olan dersler dışarısında 35'tir.'

9. maddesinde 'Başarı Notu' aşağı hududun altında durumda olan talebelere FF harf notu verilir.'

10. maddesinde '35 ve üstünde 'Başarı Notu'na sahip öğrencilerin değerlendirilmesi (laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce durumda olan dersler dışarısında ) öğrenim gören sayısı 30 ve üstünde ise aşağıdaki benzeri yapılır:

(a) 'Başarı Notu' 35 ve üstünde durumda olan öğrencilerin puanları normalleştirilmiş z değerlerine dönüştürülür. Bu hedefle birim normal dağılım amaçlı derlenmiş durumda olan z tablosundan yararlanılır. Normalleştirilmiş z değerleri yer alırken öncesinde talebenin puanının yer aldığı gruptaki muvaffakiyet yüzdesi hesaplanır. Bu yüzdeye cevap iştirak eden z değeri, z tablosundan yararlanılarak saptama edilir.(b) Meydana Iştirak Eden normal dağılım, normalleştirilmiş z değerlerine dayalı olarak 10 tane geçer not bulunduğundan 10 dilime ayrılır.

(c) Öğrenim Gören sayısının 30 ve üzeri meydana geldiği vaziyetlerde her tek dilimin harf notu karşılığı, normalleştirilmiş z değerlerine yönelik atanır (Bkz. Tablo bir ). 'denilmektedir.

Tablo bir . Öğrenim Gören sayısının 30 ve üzeri meydana geldiği vaziyetlerde normalleştirilmiş 'z değerleri' ve 'Harf Notu' karşılıkları aşağıdaki gibidir.

 

z alt sınır              z üst sınır             Harf Notu karşılığı           Katsayısı

+2,00                    +∞                                       AA                         4,00

+1,5000                +1,9999                              AB                          3,70

+1,0000                +1,4999                               BA                          3,30

+0,5000                +0,9999                               BB                          3,00

+0,0000                +0,4999                               BC                          2,70

-0,5000                 –0,0001                               CB                          2,30

-0,9999                 –0,5001                               CC                          2,00

-1,5000                 –1,0000                               CD                          1,70

-2,0000                 –1,5001                               DC                          1,30

-∞                         –2,0001                               DD                         1,00

Yukarıda yapılan açıklamaya göre 35 ve üzeri notlara FF dışında bir harf notu verilmekte olup her ders için öğrencilerin başarı yüzdesinin bulunduğu dilim dikkate alınarak karşılık gelen z değerinin bulunduğu aralığa göre harf notları verilmektedir.

Örneğin; bir dersteki AA harf notu yaklaşık olarak %2,5’luk dilime giren öğrencilere verilmektedir. Bir dersi alan 1000 kişi varsa z değeri bakımından %2,5’luk dilime giren ilk 25 kişiye başarı notlarına göre AA notu verilmektedir. 26. kişiye ise AB notu verilmektedir.

Ancak aynı örnekte örneğin değeri +2,00’nin üzerinde olan 30 kişi varsa 30 kişiye de AA notu verilmektedir. Öğrencilerimizin AA, BA gibi harf notları 35, 50 ve 70 gibi başarı puanlarına göre değil, başarı puanlarına çan eğrisinde karşılık gelen +1,5 ya da -0,5 gibi z değerlerine göre hesaplanmaktadır.

AÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.

0888 228 60 30

Danışma hattına haftanın 7 günü açıkögretim ile ilgili tüm sorularınızı sorabilirsiniz.DMCA.com Protection Status

Bu site ve bu yazı orjinal içeriğe sahiptir. İzinsiz kullanım sonucunda, oluşacak kopya içerikler, arama motorları tarafından banlanabilir. Kopya içeriğe sahip web siteleri arama motorları tarafından kara listeye alınabilir. Bu yazı link verilerek kullanılabilir. Tüm hukuki hakları saklıdır.
Diğer Blog Yazıları