Şifremi Unuttum

Sitemizden Üyeliksiz Alışveriş Yapabilirsiniz.

Blog
Aöf de AİTT Dersinin ilacı bulundu.


Herkesin yeni derdi inkılap dersi umarım faydalanırsınız. Çıkabilecek sorulardan özenle hazırlanmıştır.

 aöf soruları, aöf sınav soruları, açıköğretim çıkmış sorular, ilahiyat çıkmış sorular, aöf sosyal hizmetler, e öğrenme, aöf işletme

 AİTT Final  Sınavı  Çalışması

 

Soru-1: Mondros mütarekesinin imzalanmasınmasından sonra memnuniyet ifadelerini hem delegelere hem de Amiral Calthorpe gönderdiği telgrafla bildiren osmanlı sadrazamı kimdir?

A) İbrahim Hakkı Paşa B) Mehmet Ragıp Paşa C) Said Halim Paşa D) Ahmet İzzet Paşa

 

CEVAP :D Ahmet İzzet Paşa

Soru-2: Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele aleytarı yahudi cemiyetlerindendir?

A) Makabi Cemiyeti B) Taşnak Cemiyeti C) Mavri Mira D) Wilson Prensipleri Cemiyeti

 

CEVAP A Makabi Cemiyeti

Soru-3: Sivas kongresinin çıkarttığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seyyare-Yeni Dünya B) Hâkimiyet-i Milliye C) İrade-i Milliye D) Emek Gazetesi

 

C) İrade-i Milliye

Soru-4: 1919 Meclis-i Mebusan seçimlerinde Mustafa Kemal Paşa hangi vilayetten milletvekili seçilmiştir?

A) Sivas B) İstanbul C) Ankara D) Erzurum

 

D) Erzurum

Soru-5: İzmir iktisat kongresinin sonuçlarına göre belirlenen Halk Fırkasının 9 umdesi arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İlk eğitim birleştirilecektir.

B) Askerlik süresi kısaltılacaktır.

C) Türkçe bilim dili haline getirilecektir.

D) Mahkemelerin hızlı bir şekilde adalet dağıtabilmeleri sağlanacaktır.

C) Türkçe bilim dili haline getirilecektir.

 

Soru-6: Cumhuriyet Halk Fırkasının ilkelerine en son eklenen ilke hangisidir?

A) Halkçılık B) İnkılapçılık C) Cumhuriyetçilik D) Milliyetçilik

B) İnkılapçılık 

 

Soru-7: Osmanlılarda gümrük birliğinin oluşması ve ulusal düzeyde pazar genişlemesi hangi yıl mümkün olabilmiştir?

A) 1871 B) 1873 C) 1877 D) 1881

B) 1873

 

Soru-8: Fatih Sultan Mehmet tarafından bastırılan ve dönemin ihtişamını yansıtan ilk osmanlı lirasının adı nedir?

A) Sultani B) İdadi C) Kaime D) Akçe

A) Sultani

 

Soru-9: Aşağıdakilerden hangisi kurtuluş savaşının finansman kaynaklarından değildir?

A) El Koyma B) Vergileme C) Dış Kredi D) Sanayi

 

D) Sanayi

 

 

Soru-10: Aşağıdakilerden hangisi Türk tarafının isteği ve ısrarı üzerine Lozan'a davet edilen devletlerden değildir?

A) Rusya B) Ukrayna C) Slovakya D) Gürcistan

 

C) Slovakya

Soru-11: Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan barış anlaşmasını imzalamamıştır?

A) Portekiz B) İspanya C) Belçika D) Bulgaristan

 

B) İspanya

Soru-12: Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk askerleri hangi tarihte İstanbul'a girerek işgali sona erdirmiştir?

A) 6 Ekim 1923 B) 13 Ekim 1923 C) 24 Temmuz 1923 D) 23 Ağustos 1923

A) 6 Ekim 1923

 

Soru-13: Ziştovi anlaşması osmanlılar ile hangi devlet arasında imzalanmıştır?

A) Avusturya B) Rusya C) Macaristan D) Lehistan

A) Avusturya

 

Soru-14: 17 Haziran 1826'da Yeniçeri Ocağının kaldırılması ile yerine hangi ordu kurulmuştur?

A) Kapıkulu B) Sekban-ı Cedid C) Nizam-ı Cedid D) Asakir-i Mansure-i Muhammediye

 

D) Asakir-i Mansure-i Muhammediye

Soru-15: 1851'de yürürlüğe giren Ceza Kanunname-i Hümayunu osmanlı vatandaşlarının yararlanabilmesi için çeşitli dillere çevrilmiş olup, aşağıdakilerden hangisi bu dillerden değildir?

A) Bulgarca B) Rumca C) Farsça D) Ermenice

C) Farsça

 

Soru-16: Vatan ve Hürriyet derneği Mustafa Kemal Bey (Atatürk) tarafından nerede kurulmuştur?

A) Selanik B) Şam C) Makedonya D) Paris

B) Şam

Soru-17: Hangi seçim dönemi meclisinde Miladi Takvim kabul edilmiştir?

A) 1908 B) 1912 C) 1914 D) 1919

 

C) 1914

Soru-18: Aşağıdakilerden hangisi 1864 yılında İstanbul'da elçi olarak göreve başlayan General Nikolay Pavloviç İgnatiyev'in amaçlarından değildir?

A) 1856 Paris anlaşmasında bulunan Rusya'nın karadenizde donanma bulundurma yasağının kaldırılması

B) İstanbul ve Boğazlarda Rus nüfusunun sağlanması

C) Balkanlardaki bütün slavların Rus nüfusuna sokulması

D) Doğuda Ermeni devletinin kurulması

 

D) Doğuda Ermeni devletinin kurulması

Soru-19: İstanbul'da Amerikan diplomatik temsilciliği hangi yılda açılmıştır?

A) 1831 B) 1842 C) 1853 D) 1867

A) 1831

 

Soru-20: Aşağıdaki Ermeni guruplarından hangisi tehcire tabi tutulmuştur?

A) Katolik Ermeniler B) Gregoryen Ermeniler C) Protestan Ermeniler D) Hasta ve Kör Ermeniler

 

AİTT-1 Final  Sınavı  Çalışması

 

Soru-1: Mondros mütarekesinin imzalanmasınmasından sonra memnuniyet ifadelerini hem delegelere hem de Amiral Calthorpe gönderdiği telgrafla bildiren osmanlı sadrazamı kimdir?

A) İbrahim Hakkı Paşa B) Mehmet Ragıp Paşa C) Said Halim Paşa D) Ahmet İzzet Paşa

 

CEVAP :D Ahmet İzzet Paşa

Soru-2: Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele aleytarı yahudi cemiyetlerindendir?

A) Makabi Cemiyeti B) Taşnak Cemiyeti C) Mavri Mira D) Wilson Prensipleri Cemiyeti

 

CEVAP A Makabi Cemiyeti

Soru-3: Sivas kongresinin çıkarttığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seyyare-Yeni Dünya B) Hâkimiyet-i Milliye C) İrade-i Milliye D) Emek Gazetesi

 

C) İrade-i Milliye

Soru-4: 1919 Meclis-i Mebusan seçimlerinde Mustafa Kemal Paşa hangi vilayetten milletvekili seçilmiştir?

A) Sivas B) İstanbul C) Ankara D) Erzurum

 

D) Erzurum

Soru-5: İzmir iktisat kongresinin sonuçlarına göre belirlenen Halk Fırkasının 9 umdesi arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İlk eğitim birleştirilecektir.

B) Askerlik süresi kısaltılacaktır.

C) Türkçe bilim dili haline getirilecektir.

D) Mahkemelerin hızlı bir şekilde adalet dağıtabilmeleri sağlanacaktır.

C) Türkçe bilim dili haline getirilecektir.

 

 

Soru-6: Cumhuriyet Halk Fırkasının ilkelerine en son eklenen ilke hangisidir?

A) Halkçılık B) İnkılapçılık C) Cumhuriyetçilik D) Milliyetçilik

B) İnkılapçılık

 

  

Soru-7: Osmanlılarda gümrük birliğinin oluşması ve ulusal düzeyde pazar genişlemesi hangi yıl mümkün olabilmiştir?

A) 1871 B) 1873 C) 1877 D) 1881

B) 1873

 

Soru-8: Fatih Sultan Mehmet tarafından bastırılan ve dönemin ihtişamını yansıtan ilk osmanlı lirasının adı nedir?

A) Sultani B) İdadi C) Kaime D) Akçe

A) Sultani

 

Soru-9: Aşağıdakilerden hangisi kurtuluş savaşının finansman kaynaklarından değildir?

A) El Koyma B) Vergileme C) Dış Kredi D) Sanayi

 

D) Sanayi

  

Soru-10: Aşağıdakilerden hangisi Türk tarafının isteği ve ısrarı üzerine Lozan'a davet edilen devletlerden değildir?

A) Rusya B) Ukrayna C) Slovakya D) Gürcistan

 

C) Slovakya

Soru-11: Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan barış anlaşmasını imzalamamıştır?

A) Portekiz B) İspanya C) Belçika D) Bulgaristan

 

B) İspanya

Soru-12: Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk askerleri hangi tarihte İstanbul'a girerek işgali sona erdirmiştir?

A) 6 Ekim 1923 B) 13 Ekim 1923 C) 24 Temmuz 1923 D) 23 Ağustos 1923

A) 6 Ekim 1923

 

Soru-13: Ziştovi anlaşması osmanlılar ile hangi devlet arasında imzalanmıştır?

A) Avusturya B) Rusya C) Macaristan D) Lehistan

A) Avusturya

 

Soru-14: 17 Haziran 1826'da Yeniçeri Ocağının kaldırılması ile yerine hangi ordu kurulmuştur?

A) Kapıkulu B) Sekban-ı Cedid C) Nizam-ı Cedid D) Asakir-i Mansure-i Muhammediye

 

D) Asakir-i Mansure-i Muhammediye

Soru-15: 1851'de yürürlüğe giren Ceza Kanunname-i Hümayunu osmanlı vatandaşlarının yararlanabilmesi için çeşitli dillere çevrilmiş olup, aşağıdakilerden hangisi bu dillerden değildir?

A) Bulgarca B) Rumca C) Farsça D) Ermenice

C) Farsça

 

Soru-16: Vatan ve Hürriyet derneği Mustafa Kemal Bey (Atatürk) tarafından nerede kurulmuştur?

A) Selanik B) Şam C) Makedonya D) Paris

B) Şam

Soru-17: Hangi seçim dönemi meclisinde Miladi Takvim kabul edilmiştir?

A) 1908 B) 1912 C) 1914 D) 1919

 

C) 1914

Soru-18: Aşağıdakilerden hangisi 1864 yılında İstanbul'da elçi olarak göreve başlayan General Nikolay Pavloviç İgnatiyev'in amaçlarından değildir?

A) 1856 Paris anlaşmasında bulunan Rusya'nın karadenizde donanma bulundurma yasağının kaldırılması

B) İstanbul ve Boğazlarda Rus nüfusunun sağlanması

C) Balkanlardaki bütün slavların Rus nüfusuna sokulması

D) Doğuda Ermeni devletinin kurulması

 

D) Doğuda Ermeni devletinin kurulması

Soru-19: İstanbul'da Amerikan diplomatik temsilciliği hangi yılda açılmıştır?

A) 1831 B) 1842 C) 1853 D) 1867

A) 1831

 

Soru-20: Aşağıdaki Ermeni guruplarından hangisi tehcire tabi tutulmuştur?

A) Katolik Ermeniler B) Gregoryen Ermeniler C) Protestan Ermeniler D) Hasta ve Kör Ermeniler

 

CEVAP: B) Gregoryen Ermeniler

 

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. AÖF ÇIKMIŞ SORULAR, aöf sorular, aöf çıkmış sorular indir, online fotokopi, Fotokopi türkiye, murat yayınları, fotokopion, onfotokopi, nöbetçi fotokopi. Aöf sorular indir, sınavadoğru, sınava doğru,sinavadogru.com,pratik ders, pratikders, onlinefotokopi .AÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz. Bu numara 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

0888 228 60 30

 

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. 

 

DMCA.com Protection Status

Bu site ve bu yazı orjinal içeriğe sahiptir. İzinsiz kullanım sonucunda, oluşacak kopya içerikler, arama motorları tarafından banlanabilir. Kopya içeriğe sahip web siteleri arama motorları tarafından kara listeye alınabilir. Bu yazı link verilerek kullanılabilir. Tüm hukuki hakları saklıdır.
Diğer Blog Yazıları