Şifremi Unuttum

Sitemizden Üyeliksiz Alışveriş Yapabilirsiniz.

Blog
İletişim Bilgisi Ara Sınav Çıkmış Sorular

AÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz. Bu numara 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. 


Soru 1 / İletişim Bilgisi
Tuvalet kapılarında yer alan kadın veya
erkek figürleri ne tür göstergelere bir
örnektir?
A. Görüntüsel göstergeler
C. Nedensiz göstergeler
E. Yazısız göstergeler
B. Belirtisel göstergeler
D. Bitişik göstergeler
 Soru 2 / İletişim Bilgisi
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin
amaçlarından biri değildir?
A. Keşfetmek
C. Eğlenmek
E. Uretimi artırmak
B. İkna etmek
D. İlişki kurmak
 Soru 3 / İletişim Bilgisi
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin
öğelerinden biri değildir?
 
A. Kaynak
C. İleti
E. Gürültü
B. Geri besleme
D. Tutum
 Soru 4 / İletişim Bilgisi
İletişime katılanlar arasındaki statü
ilişkileri, roller ve insanların içinde iletişim
kurdukları toplumun kültürel kurallarını
içeren iletişim bağlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
 
A. Fiziksel bağlam
C. Kültürel bağlam
E. Sosyal-psikolojik bağlam
B. Zamansal bağlam
D. Mekansal bağlam
 Soru 5 / İletişim Bilgisi
Bir olayın düzenli olarak birbirini izleyen
değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya
dönüşmesine ne ad verilir?
A. Süreç
C. Çatışma
E. Değişme
B. Başarı
D. Gelişme
 Soru 6 / İletişim Bilgisi
Aşağıdakilerden hangisi çocukta
konuşmanın gelişim evrelerinden biri
değildir?
A. Doyumsuzluk evresi
C. Jest evresi
E. Telaffuz edilen dil evresi
B. Biyolojik dil evresi
D. Dil öncesi seslenme evresi
 Soru 7 / İletişim Bilgisi
Bebeğin kullanacağı dilin simgeleri için
gerekli konuşma seslerini toplayıp
biriktirdiği ve ses kodu, ses şifreleri
dizgesini edinmeye başladığı süreç
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Jest evresi
C. Doyumsuzluk evresi
E. Dil öncesi seslenme evresi
B. Telaffuz edilen dil evresi
D. Biyolojik dil evresi
 Soru 8 / İletişim Bilgisi
Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın
boyutlarından biri değildir?
A. Nörolojik
C. Fizyolojik
E. Sosyolojik
B. Fiziksel
D. Psikolojik
 Soru 9 / İletişim Bilgisi
Üzerinde işlem yapılmış fakat henüz
anlamdan yoksun olan  bilgi düzeyi
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Veri
C. Enformasyon
E. Bilgelik
B. Kod
D. Anlayış
 Soru 10 / İletişim Bilgisi
Şıkır şıkır, gümbür gümbür, çatır çatır gibi
sözcükler konuşmanın doğuşu ile ilgili
aşağıdaki kuramlardan hangisine bir
örnektir?
A. Unlem kuramı
C. Toplumsal denetim kuramı
E. Yansıtma kuramı
B. İş şarkısı kuramı
D. Değişme kuramı
 Soru 11 / İletişim Bilgisi
Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim
kodlarının ortak özelliklerinden biri
değildir?
A. İletişim yokluğunu olanaksız kılma
C. Kültüre görebiçimlenme
E. Duygu ve coşkuları yetkin biçimde dile
getirme
B. Güvenilir iletiler aktarma
D. Tamamlama
 Soru 12 / İletişim Bilgisi
İşitme engelliler için geliştirilen alfabe
aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A. Sesli-sözel iletişim davranışlarına
C. Sesli-sözsüz iletişim davranışlarına
E. Sözsüz-yazılı iletişim davranışlarına
B. Sessiz-sözel iletişim davranışlarına
D. Sessiz-sözsüz iletişim davranışlarına
 Soru 13 / İletişim Bilgisi
Aşağıdakilerden hangisi vücut dili
işaretlerinin bir boyutudur?
A. Amaç
C. İşlev
E. Anlayış
B. Onem
D. Uyum
 Soru 14 / İletişim Bilgisi
Aşağıdakilerden hangisi Sheldon'un vücut
biçimi sınıflandırması içinde yer alır?
A. Heptamorphic
C. Pentamorphic
E. Dekamorphic
B. Egomorphic
D. Endomorphic
 Soru 15 / İletişim Bilgisi
Sözleri söylerken sesleri doğru çıkarmak,
sesin semantik özelliklerinden hangisi lle
ilgilidir?
A. Telaffuz
C. Sesin perdesi
E. Empati kurmak
B. Boğumlama
D. Düzenlilik
 Soru 16 / İletişim Bilgisi
Aşağıdakilerden hangisi bir gürültü türü
değildir?
A. Fiziksel gürültü
C. Psikolojk gürültü
E. Anlamsal gürültü
B. Fizyolojik gürültü
D. Zamansal gürültü
 Soru 17 / İletişim Bilgisi
Bireylerarası İletişimde yaklaşık 120cm ile
350cm arasında değişen, yakın ve uzak
olarak ayrılan mesafe alan türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Özel alan
C. Sosyal alan
E. Kamusal alan
B. Kişisel alan
D. Grupsal alan
 Soru 18 / İletişim Bilgisi
İşitmenin gerçekleştiği, dinlemenin ilk
aşaması olan unsur aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Anlama
C. Alma
E. Karşılık verme
B. Hatırlama
D. Değerlendirme
 Soru 19 / İletişim Bilgisi
Aşağıdakilerden hangisi bireyler arası
iletişimin İlkelerinden biri değildir?
A. Referans çerçevelerinin ayrıştığı noktada
ortaya çıkması
C. Unsurların birbirine bağlı olması
E. İletişimin yorumlanmasının niyetinden daha
önemli olması
B. Bir süreç olması
D. Tekrar edilemez olması
 Soru 20 / İletişim Bilgisi
"Önce şuraya bir otur, söylediklerim seni
şoke edecek." ifadesi bireyler arası
iletişimin hangi unsuruna bir örnektir?
A. İleti
C. Gürültü
E. Kanal
B. İleribildirim
D. Geribildirim
DMCA.com Protection Status

Bu site ve bu yazı orjinal içeriğe sahiptir. İzinsiz kullanım sonucunda, oluşacak kopya içerikler, arama motorları tarafından banlanabilir. Kopya içeriğe sahip web siteleri arama motorları tarafından kara listeye alınabilir. Bu yazı link verilerek kullanılabilir. Tüm hukuki hakları saklıdır.
Diğer Blog Yazıları