Şifremi Unuttum

Sitemizden Üyeliksiz Alışveriş Yapabilirsiniz.

Blog
Psikolojiye Giriş Ara Sınav Çıkmış Sorular

AÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz. Bu numara 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Soru 1 / Psikolojiye Giriş
Aşağıdakilerden hangisi bir gelişim
psikologunun çalışma alanına girer?
A. Depresyonun görülme sıklığı ile toplumsal
cinsiyet arasındaki ilişki
C. Saldırgan bir modeli izlemenin çocukların
davranışları üzerindeki etkisi
E. Bir deneyde farelerin ödülün varlığı ve
yokluğunda bir labirenti öğrenme hızları
B. Şizofreninin ortaya çıkışında aile içi iletişim
biçiminin etkisi
D. Ücretlerin ödenme aralığının {haftalık, aylık
vb.) çalışanların performansı üzerindeki
etkisi
 Soru 2 / Psikolojiye Giriş
Gestalt psikolojisi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Gestalt adında bir bilim insan ı geliştirmiştir.
C. Kuzey Amerika'da ortaya çıkmış bir
yaklaşımdır.
E. Zihinsel süreçlerin bir bütün olarak
incelenmesine önem verir.
B. Ağırlıklı olarak zihinsel bozuklukların tanısı
ve tedavisi ile ilgilenir.
D. Yapısalcı yaklaşımın temel öncüllerini kabul
eden bir yaklaşımdır.
 Soru 3 / Psikolojiye Giriş
Aşağıdaki araştırma yöntemlerinin
hangisinde neden-sonuç ilişkisi kurulabilir?
A. Vaka incelenmesi
C. Deney
E. Survey
B. Arşiv araştırması
D. Doğal gözlem
 Soru 4 / Psikolojiye Giriş
Survey yöntemi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Neden sonuç ilişkisi kurmaya izin verir.
C. Katılımcıların kendi beyanları esastır.
E. Bir defada çok miktarda bilgi toplanabilir.
B. Elde edilen verilerden genelleme yapılabilir.
D. Niceliksel veri elde edilebilir.
 Soru 5 / Psikolojiye Giriş
Doğal gözlem yöntemi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Neden-sonuç ilişkisi elde edilebilir.
C. Çok miktarda niceliksel bilgi elde edilebiir.
E. Elde edilen bulgular kolayca genellenebilir.
B. Nesnel bir yöntemdir.
D. Araştırmacının yaptığı çalışma üzerinde
herhangi bir kontrolü yoktur.
 Soru 6 / Psikolojiye Giriş
Psikolojinin 1879'da Almanya'nın Leipzig
Üniversitesi'nde ayrı bir bilim dalı olarak
kurulması aşağıdakilerden hangisini ifade
eder?
A. Bir ruhsal varlık olarak insanın bilimsel yolla
çalışılabileceğinin anlaşıldığını
C. Psikoloji bilgisinin insanlık için ne kadar
yararlı olduğunun yeni fark edildiğini
E. İnsanı anlamaya dair sorulan felsefi sorular
için yeni bir ad bulunduğunu
B. Psikoloji bilgisinin, bilimsel yöntem
kullanılarak üretilmeye başlandığını
D. Psikoloji adında yeni bir bilgi türü icat
edildiğini
 Soru 7 / Psikolojiye Giriş
Psikoloji yaklaşımları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Günümüzde psikolojiye hakim olan yaklaşım
psikodinamik yaklaşımdır.
C. İnsancıl ve psikodinamik yaklaşımlar klinik
temellidir.
E. Yapısalcılık, günümüzde hala kabul gören
bir psikoloji yaklaşımıdır.
B. Psikoloji ilk olarak Kuzey Amerika'da ortaya
çıkmış bir bilim dalıdır.
D. Psikoloji yaklaşımları ilk olarak kölelik
üzerine araştırmalar ile ortaya çıkmıştır.
 Soru 8 / Psikolojiye Giriş
Çikolatanın mutluluk üzerine etkisiyle ilgili
yapılan bir araştırmada çikolata
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Korelasyon katsayısı
C. Seçkisiz örneklem
E. Bağımlı değişken
B. Bağımsız değişken
D. Korelasyon
 Soru 9 / Psikolojiye Giriş
Aşağıdakilerden hangisi sağ beynin
işlevlerinden biri değildir?
A. Üç boyutlu düşünce
C. Sanat
E. Sezgi
B. Ritm ve müzik
D. Analitik düşünce
 Soru 10 / Psikolojiye Giriş
Karmaşık bir nöron kablosu şeklinde
vücudun bölümlerini beyne bağlayan yapıya
ne ad verilir?
A. omurilik
C. Limbik sistem
E. Talamus
B. Retiküler formasyon
D. Ön beyin
 Soru 11 / Psikolojiye Giriş
Aşağıdakilerden hangisi sempatik bölüm
harekete geçince oluşan durumlardan biridir?
A. Gözbebeklerinin daralması
C. Kandaki şeker seviyesinin azalması
E. Soluk yollarının genişlemesi
B. Kalbin atış hızının azalması
D. İdrar torbasının daralması
 Soru 12 / Psikolojiye Giriş
Nöronların diğer nöronlarla birleşen her bir
akson uzantısının uç kısmında düğmecikler
şeklinde yer alan şişkinliklere ne ad verilir?
A. Sinaptik kesecik
C. Glial hücre
E. Asetilkolin
B. Nörotransmiter
D. Sinaptik terminal
 Soru 13 / Psikolojiye Giriş
Sinir hücresinden mesajların kasları ya da
salgı bezlerini oluşturan diğer nöronlara
iletildiği ince uzun boru şeklindeki liflere ne
ad verilir?
A. Glial hücre
C. Miyelin
E. Akson
B. Dendrit
D. Nörotransmiter
 Soru 14 / Psikolojiye Giriş
Beynin hangi bölgesi uyku-uyanıklık
dengesinin düzenlenmesinde etkin rol oynar?
A. Pons
C. Medulla
E. Ön beyin
B. Orta beyin
D. Beyincik
 Soru 15 / Psikolojiye Giriş
Beynin hangi bölgesi denge refleksleri ile
vücudun dengesini sağlamaktadır?
A. Ön beyin
C. Medulla
E. Pons
B. Beyincik
D. Orta beyin
 Soru 16 / Psikolojiye Giriş
Görsel bilginin işlendiği beyin bölgesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Temporal lob
C. Oksipital lob
E. Şakak lobları
B. Parietal lob
D. Ön lob
 Soru 17 / Psikolojiye Giriş
Uyarıcıdaki farklılığı anlama adına
gerçekleşecek en düşük uyarıcı değişikliğine
ne ad verilmektedir?
A. Fark eşiği
C. Yüksek eşik
E. Eşikaltı
B. Sabit eşik
D. Alt eşik
 Soru 18 / Psikolojiye Giriş
Gözde, fotoğraf makinesindeki ışığa duyarlı
fotoğraf filminin yerini alan kısım
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Gözbebeği
C. Kornea
E. Mercek
B. İris
D. Retina
 Soru 19 / Psikolojiye Giriş
Göz retinasında görme işlevinden sorumlu
alıcı hücreler aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A. Spiral ve çubukçuklar
C. Elipsçikler ve fovea
E. Spiral ve koniler
B. Fovea ve koniler
D. Koniler ve çubukçuklar
 Soru 20 / Psikolojiye Giriş
Göz sinirinin göze girdiği yere ne ad verilir?
A. Kör nokta
C. Kornea
E. Retina
B. Fovea
D. İris
 Soru 21 / Psikolojiye Giriş
Işık seviyesi düşük olmasına rağmen alıcı
hücrelerin ışığa daha fazla duyarlı hale
gelmesine ne ad verilir?
A. Aydınlığa uyum
C. Fovea
E. Karanlığa uyum
B. Kör nokta
D. Stereoskopi
 Soru 22 / Psikolojiye Giriş
Gözün birbirinden belirli açıklıkta ve iki tane
olması aşağıdakilerden hangisini mümkün
kılar?
A. Renkleri ayırt etmeyi
C. Odaklanmayı
E. Karanlığa uyumu
B. Üç boyutlu görmeyi
D. Aydınlığa uyumu
 Soru 23 / Psikolojiye Giriş
Göze gelen ışığın dalga boyuna göre değişen
farklı renklere ne ad verilir?
A. Renk armonisi
C. Renk tonları
E. Kornea
B. Fovea
D. Renk doygunluğu
 Soru 24 / Psikolojiye Giriş
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Analiz Sentez
Kuramı'nın saptamalarından biri değildir?
A. Analiz sentez süreci, bir uyaranla
karşılaşıldığında başlar ve iki aşama
halinde işler.
C. Uyarıcılar bir bağlam içinde algılanırlar.
E. Bir uyarıcının herkes için tek anlamı vardır.
B. Algı aktif bir bilişsel inşa sürecidir.
D. Uyarıcıların anlamı kendilerinde saklı
değildir.
 Soru 25 / Psikolojiye Giriş
Aşağıdakilerden hangisi gerçek hareket
algısını ifade eder?
A. Gerçek hareket algısının en basit biçimi fi
fenomenidir.
C. Sinema tekniğinin temelinde gerçek hareket
algısı ilkeleri geçerlidir.
E. Gerçek hare kete stroboskopik hareket adı
verilir.
B. Gerçek hareket algısı, uyarıcıların biribirine
göre yer değiştirmesine bağlıdır.
D. Sabit uyarıcılar, belirli bir hızda verilince
gerçek hareketi algılarız.
 Soru 26 / Psikolojiye Giriş
 Yukarıdaki şeklin ortasında bir üçgen
algılanmasına neden olan Gestalt gruplama
ilkesi aşağıdakilerden hangisidir

A. Süreklilik
C. Yakınlık
E. Şekil-zemin
B. Benzerlik
D. Tamamlama
 Soru 27 / Psikolojiye Giriş
Aşağıdakilerden hangisi uzaklığa ilişkin iki
göze bağlı ipuçlarından biridir?
A. Görüş çizgilerinin kavuşma derecesi
C. Doğrusal perspektif
E. Örtüşme
B. Alanda yükseklik
D. Dokum gradyanı
 Soru 28 / Psikolojiye Giriş
Derinlik ve uzaklık algısı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Tek gözü olan insanlar da derinliği
algılayabilirler.
C. Görsel uçurum deneyleri altı aylık
bebeklerde derinlik algısı olduğunu
göstermiştir.
E. Tüm canlılar stereoskopik görmeyi
kullanırlar.
B. İki boyutlu yüzeylerde üçüncü boyutu
algılamak mümkündür.
D. Ressamlar, tablolarında derinlik hissi
yaratmak için tek göze bağlı ipuçlarını
kullanırlar.
 Soru 29 / Psikolojiye Giriş
Dikkatini öğretmenine vermiş bir öğrencinin
dışarıdaki müzik sesini duymaması. ya da
sıkılmış bir öğrencinin öğretmeni yerine
dışarıdaki müzik sesini dinliyor olması
aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A. Süreklilik
C. Şekü-zemin ilişkisi
E. Fi-fenomeni
B. Şekil değişmezliği
D. Yakınlık
 Soru 30 / Psikolojiye Giriş
Aşağıdakilerden hangisi algı ile ilgili bilişsel
bir işlem değildir?
A. Uyarıcıyla şemanın karşılaştırılması
C. Uyarıcıya ait hipotez oluşturma
E. Uyarıcıya yönelik dikkat
B. Uyarıcıyla karşılaştırmak için bellekten
uygun bir şema çağırılması
D. Uyarıcının yaşadığı kültürün öğrenilmesi
DMCA.com Protection Status

Bu site ve bu yazı orjinal içeriğe sahiptir. İzinsiz kullanım sonucunda, oluşacak kopya içerikler, arama motorları tarafından banlanabilir. Kopya içeriğe sahip web siteleri arama motorları tarafından kara listeye alınabilir. Bu yazı link verilerek kullanılabilir. Tüm hukuki hakları saklıdır.
Diğer Blog Yazıları