Şifremi Unuttum

Sitemizden Üyeliksiz Alışveriş Yapabilirsiniz.

Blog
Türk Dili-1 Ara Sınav Çıkmış Sorular

AÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz. Bu numara 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. 


Soru 1 / Türk Dili 1
Kazakçanın, Karakalpakçanın ve Nogaycanın bağlı bulunduğu Türk yazı dili
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Oğuz Türkçesi
C. Uygur Türkçesi
E. Bulgar Türkçesi
B. Kıpçak Türkçesi
D. Sibirya Türkçesi
 Soru 2 / Türk Dili 1
Aşağıdakilerden hangisi Altay dillerinin özelliklerinden biri değildir?
A. Türk dillerinin, başta Moğolca ve Mançu-Tunguz
dilleri olmak üzere Korece ve Japonca ile akraba olması
C. Ünlü uyumunun olması
E. Yapı bakımından yüksek düzeyde önden
eklemelilik özelliği göstermesi
B. Adiarda cinsiyet ayrımının olmaması
D. Cümledeki ögelerin özne-nesne-fiil
dizilişinde olması
 Soru 3 / Türk Dili 1
Doğal sınırları, doğu-batı ekseninde, Çin'in batı bölgesinden Avrupa'nın en doğusuna;
kuzey-güney ekseninde, İskandinavya ve
Kuzey Buz Denizi'nden Güney Afrika'ya,
Güney Asya'ya kadar uzanan dil ailesi,
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Çin-Tibet Dilleri
C. Altay Dilleri
E. Hint-İran Dilleri
B. Hint-Avrupa Dilleri
D. Germen Dilleri
 Soru 4 / Türk Dili 1
Belirli bir coğrafi bölgede konuşulan veya bu coğrafyaya özgü olan ve benzer dil
bilimsel sistemlerle çevrili değişkeye ne ad
verilir?
A. Jargon
C. Argo
E. Diyalekt
B. İzole dil
D. Ana dili
 Soru 5 / Türk Dili 1
Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski yazılı belge niteliği taşımaktadır?
A. Orhun Kitabeleri
C. Kiş Tableti
E. Esik Kurganı
B. Göktürk Yazılları
D. Hitit Yazıtları
 Soru 6 / Türk Dili 1
Aşağıdakilerden hangisi kültürel değişmeleri yaratan etkenlerden biri
değildir?
A. Sosyo-politik ve teknolojik etkenler
C. Ekonomik etkenler
E. İhtiyaç ve beklentilerin değişmesi
B. Farklı kültürlerle karşılaşma
D. Bilimsel yayınlar
 Soru 7 / Türk Dili 1
Kültürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Bir milletin maddi ve manevi değerlerinin
tümüdür.
C. Geniş bir anlam alanına sahiptir.
E. Farklı bilim dallarından bakıldığında farklı
anlamlar ifade edebilir.
B. Anlam alanının sınırları belirli, tek yönlü bir
kavramdır.
D. Antropoloji, toplumbilim, tarih, halkbilimi vb.
disiplinlerin çalışma konusudur.
 Soru 8 / Türk Dili 1
Dil ve kültür arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Dil ve kültür arasındaki ilişki, bu iki unsurun iç dinamiklerle birbirine bağlı olmasından kaynaklanan çok yönlü bir ilişkidir.
C. Dil, kültürün varlığını ve devamlılığını sağlar.
E. Dil, sözlü ve yazılı kültür ögelerini bizzat
yaratır.
B. Dil ve kültür arasında, birbirini yaratma, birbirinin varlığına ve devingenliğıne kaynak ve ortam oluşturma yönünde organik bir ilişki bulunur.
D. Dil, kültürden bağımsız bir iletişim aracıdır.
 Soru 9 / Türk Dili 1
"Kolektif bilinç"le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Bir toplumda ortak olanların temsilidir.
C. Aynı kültürel davranışlara ve davranış edinme süreçlerine sahip olan insanlar, ortak kavrayış biçimlerine sahip olabilirler.
E. İlk olarak ünlü sosyolog Ziya Gökalp
tarafından ortaya atılmıştır.
B. İnsanların yaşanan olaylar karşısında, benzer stratejiler ve davranış modelleri geliştirmesine neden olur.
D. Toplumun ortak aklını oluşturur.
 Soru 10 / Türk Dili 1
Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerden biri değildir?
A. İleri teknoloji
C. Edebiyat
E. Sanat
B. Dil
D. Halk Dansları
 Soru 11 / Türk Dili 1
1926'da bütün Türklerin aynı alfabeyi kullanmaları yönündeki tavsiye kararı
aşağıdaki kongrelerin  hangisinde
alınmıştır?
A. İstanbul Türkoloji Kongresi
C. Kazan Türkoloji Kongresi
E. Kaşgar Türkoloji Kongresi
B. Taşkent Türkoloji Kongresi
D. Bakü Türkoloji Kongresi
 Soru 12 / Türk Dili 1
Aşağıdakilerden hangisi Maniheist Uygur çevresine mensup bir şairdir?
A. Aprınçur Tigin
C. Tonyukuk
E. Yusuf Has Hacip
B. Kül Tigin
D. Ali Şir Nevai
 Soru 13 / Türk Dili 1
Yeni Lisan hareketini başlatan şahsiyetler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?
A. Şinasi-Namık Kemal
C. Ali Canip-Ömer Seyfettin
E. Ziya Gökalp-Fuat Köprülü
B. Sadri Maksudi Arsai-Yusuf Akçura
D. Ziya Paşa-Abdülhak Hami
 Soru 14 / Türk Dili 1
Günümüzde yaşayan diller arasında en eski yazılı belgelere sahip olan dil
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Türkçe
C. İngilizce
E. Macarca
B. Fransızca
D. İtalyanca
 Soru 15 / Türk Dili 1
Dede Korkut Kitabı dil ve üslup bakımından Türk dilinin hangi dönemine aittir?
A. Uygur Türkçesi
C. Osmanlı Türkçesi
E. Çağatay Türkçesi
B. Eski Oğuz Türkçesi
D. Kıpçak Türkçesi
 Soru 16 / Türk Dili 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olaylarından "ünsüz türemesi" vardır?
A. Duyguların eğitimi de en iyi, sanat yoluyla
olur.
C. Bu yolda çok emek harcandı.
E. Gölün üstü yaban ördekleri ile dolmuştu.
B. Bu işi yapmak hiç kolay olmadı.
D. Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor.
 Soru 17 / Türk Dili 1
Aşağıdakilerin hangisinde yapılacak bir değişiklik sözcükte veya söz diziminde
anlamı değiştirmez?
A. Vurgu
C. Hız
E. Durak
B. Tonlama
D. Durgu
 Soru 18 / Türk Dili 1
Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerin boğumlanma yerlerine (çıkaklarına) göre
sınıflandırma ölçütlerinden biri değildir?
A. Diş ünsüzleri
C. Gırtlak ünsüzü
E. Ön damak ünsüzleri
B. Dudak ünsüzleri
D. Geniz ünsüzleri
 Soru 19 / Türk Dili 1
Aşağıdakilerden hangisi düzlük-yuvarlık uyumunun dışında kalır?
A. solaklık
C. çamurlu
E. süreksiz
B. kuraklık
D. boğuşmak
 Soru 20 / Türk Dili 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olaylarından "ötümlüleşme" vardır?
A. Gönlüm bu topraktan ayrı değildir.
C. Sevmedim dünyada şanı şöhreti.
E. Sevgi yürekten yüreğe konar.
DMCA.com Protection Status

Bu site ve bu yazı orjinal içeriğe sahiptir. İzinsiz kullanım sonucunda, oluşacak kopya içerikler, arama motorları tarafından banlanabilir. Kopya içeriğe sahip web siteleri arama motorları tarafından kara listeye alınabilir. Bu yazı link verilerek kullanılabilir. Tüm hukuki hakları saklıdır.
Diğer Blog Yazıları