Şifremi Unuttum

Sitemizden Üyeliksiz Alışveriş Yapabilirsiniz.

Blog
Ceza Hukuku Ara Sınav Çıkmış Sorular

AÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz. Bu numara 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. 


Soru 1 / Ceza Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi ceza hukuku ile ceza muhakemesi hukuku arasındaki
farklardan biridir?
A. Kanunların yorumu
C. Kanunların, kişi yönünden uygulanması
E. Kanunların yürürlükten kalkması
B. Kanunların yürürlüğe girmesi
D. Kanunların yer yönünden uygulanması
 Soru 2 / Ceza Hukuku
Toplumda saygıdeğer sayılan sosyal itibara sahip kimselerin, iş hayatında işledikleri
sömürücü ve hileli ekonomik suçlara ne ad
verilir?
A. Ekonomik suç
C. Sömürü suçu
E. Devlete karşı suç
B. Beyaz yakalıların suçları
D. Karanlıkta kalan suç
 Soru 3 / Ceza Hukuku
Davranışın yapıldığı yerle sonucun meydana geldiği yerin farklı olduğu suçlara
ne ad verilir?
A. Mesafe suçları
C. Ayrık suç
E. Serbest hareketli suç
B. Bağlı hareketli suç
D. Sırf davranış suçu
 Soru 4 / Ceza Hukuku
Geri vermede ihtisas prensibinin geçerliliğini kaybetmemesi için, geri verilen
suçlunun geri verildiği suça ilişkin olarak
cezasını çektikten sonra kaç gün içerisinde
ülkeyi terk etmesi gerekir?
A. 7
C. 30
E. 45
B. 15
D. 60
 Soru 5 / Ceza Hukuku
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yasama dokunulmazlığı olan bir milletvekili ile ilişkili
olarak yapılabilir?
A. Arama
C. Sorgu
E. Yargılama
B. Tutulma
D. Tutuklanma
 Soru 6 / Ceza Hukuku
Özel normun önceliği ilkesi hangi durumda ortaya çıkan sorunları çözer?
A. Ceza kanunlarının zaman yönünden
uygulanmasına ilişkin sorunları
C. Ceza kanunlarının yer yönünden
uygulanmasına ilişkin sorunları
E. insan haklarına ilişkin sorunları
B. Görünüşte normlar çatışmasına ilişkin
sorunları
D. Ceza kanunlarının kişi yönünden
uygulanmasına ilişkin sorunları
 Soru 7 / Ceza Hukuku
Ceza hukukunun kaynağını yalnızca kanunla veya kanun gücüne sahip
işlemlerle sınırlandırmayı amaçlayan ilkeye
ne ad verilir?
A. Kanunun tekelciliği
C. Kanunun kesinliği
E. Kanununun meşruluğu
B. Kanunun açıklığı
D. Kanun geçmişe uygulanmazlığı
 Soru 8 / Ceza Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi özgü suçtur?
A. Cinsel saldırı suçu
C. Güveni kötüye kullanma suçu
E. Taksirle öldürme suçu
B. irtikap suçu
D. Evrakta sahtecilik suçu
 Soru 9 / Ceza Hukuku
Aşağıdaki durumlardan hangisinde yasal savunma vardır?
A. Bir kişinin kendisine hakaret edeni
öldürmesinde
C. Tutundukları ipin kopmak üzere olması
nedeniyle yukarıda bulunan dağcının ipi
keserek arkadaşını uçuruma düşürmesinde
E. Kendisini öldürmek için kovalayan silahlı
hasımlarından kurtulmak için bir evin kilitli
kapısının kırılmasında
B. Bir kişinin kendisine silah çekeni ondan önce
davranarak öldürmesinde
D. Bir deniz kazasından kurtulan A ve B adlı
kişilerin tutundukları ağaç parçasının batmak
üzere olması nedeniyle A'nın B'yi iterek
boğulması neden olmasında
 Soru 10 / Ceza Hukuku
Meşru savunmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Meşru savunmadan söz edebilmek için
haksız bir saldırının varlığı gerekir.
C. Savunmanın meşru kabul edilebilmesi için,
savunma saldırı ile orantılı olmalıdır.
E. Saldırı bir hakka yönelmiş olmalıdır.
B. Meşru savunmadan söz edebilmek için
savunma zorunlu olmalıdır
D. Meşru savunma failin mal varlığı hariç
haklarına yönelik saldırılara ilişkin tepkileri
halinde söz konusu olur
 Soru 11 / Ceza Hukuku
Tamamlanmış sayılmaları ıçın korunan varlık veya menfaatin sadece tehdit edilmiş
olması yeterli sayılan suçlara ne ad verilir?
A. Zarar suçu
C. Soyut zarar suçu
E. Sırf davranış suçu
B. Serbest hareketli suç
D. Tehlike suçu
 Soru 12 / Ceza Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi bir hukuka uygunluk nedeni değildir? 

A. Meşru savunma
C. Zorunluluk durumu
E. Amirin emri
B. ilgilinin rızası
D. Haksız tahrık
 Soru 13 / Ceza Hukuku
Kendisine ait olduğuna inanarak, başkasına ait bir malı alan kimsenin davranışı için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Sapma söz konusudur.
C. Fiili hata söz konusudur.
E. Taksirli sorumluluk söz konusudur.
B. Beklenmeyen durum söz konusudur.
D. Sonucu nedeniyle ağırlaşan suç söz
konusudur.
 Soru 14 / Ceza Hukuku
Tehdidi içeren bir mektubu imzalamaya maddi şekilde zorlanan kimse bakımından
aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
A. Hukuka uygunluk nedenlerinden "zorunluluk
durumu" söz konusudur.
C. Kusurluluğu ortadan kaldıran sübjektif bir
neden bir vardır.
E. Hukuka uygunluk nedenlerinden "meşru
savunma" söz konusudur.
B. Taksirli sorumluluk söz konusudur.
D. Cezalandırılabilmeyi ortadan kaldıran bir hal
söz konusudur.
 Soru 15 / Ceza Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi bir kast türüdür?
A. Bilinçli kast
C. Kendiliğinden kast
E. Özel kast
B. Bilinçsiz kast
D. Manevi kast
 Soru 16 / Ceza Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi suçu ortadan kaldıran sübjektif nedenlerden biridir?
A. Haksız tahrik
C. Beklenmeyen durum
E. Özel af
B. Meşru savunma
D. Zorunluluk durumu
 Soru 17 / Ceza Hukuku
Bir fiilin aynı anda çeşitli kanun hükümlerini ihlal etmesine ne ad verilir?
A. Kesintisiz suç
C. Zincirleme suç
E. Gerçek içtima
B. Bileşik suç
D. Fikri içtima
 Soru 18 / Ceza Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi, canlı zannederek bir tabloya ateş etmek durumunda söz
konusu olacaktır?
A. Adam öldürmeye teşebbüs
C. Farazi suç
E. İşlenemez suç
B. Özgü suç
D. Yaralamaya teşebbüs
 Soru 19 / Ceza Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi bakımından zincirleme suç söz konusu olabilir?
A. Kasten öldürme
C. İşkence
E. Evrakta sahtecilik
B. Kasten yaralama
D. Yağma
 Soru 20 / Ceza Hukuku
Aşağıdakilerden hangisi, kardeşine cinsel saldırıda bulunan kişiyi iki gün sonra
öldüren bakımından söz konusu olabilir?
A. Meşru savunma
C. Haksız tahnk
E. Tehlikelilik hali
B. Zorda kalma
D. Kusurluluğu ortadan kaldıran hal
DMCA.com Protection Status

Bu site ve bu yazı orjinal içeriğe sahiptir. İzinsiz kullanım sonucunda, oluşacak kopya içerikler, arama motorları tarafından banlanabilir. Kopya içeriğe sahip web siteleri arama motorları tarafından kara listeye alınabilir. Bu yazı link verilerek kullanılabilir. Tüm hukuki hakları saklıdır.
Diğer Blog Yazıları