Şifremi Unuttum

Sitemizden Üyeliksiz Alışveriş Yapabilirsiniz.

Blog
Adalet Meslek Etiği Ara Sınav Çıkmış Sorular

AÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz. Bu numara 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. 


Soru 1 / Adalet Meslek Etiği
Aşağıdakilerden hangisi ahlaken değerli görülen bir durumun gerçekleştirilmesi için kişinin sahip olması gereken yetenek, beceri kapasite ve yeterlilik anlamındadır?
A. Erdem
C. Ahlaksızlık
E. Etik
B. Ahlak
D. Gayri alaki
 Soru 2 / Adalet Meslek Etiği

Aşağıdakilerden hangisi ahlaki değer yargısına örnek değildir?

A. İyi niyetlilik bir erdemdir.
C. Kıskançlık utanılacak bir şeydir.
E. İyi insan çalmaz.
B. Özgürlük her insanın hakkıdır.
D. İyi insan sahtekarlık yapmaz.
 Soru 3 / Adalet Meslek Etiği

Aşağıdakilerden hangisi ahlak anlamında değildir?

A. Seciye
C. Fazilet
E. Yaratılış
B. Tabiat
D. Fitrat
 Soru 4 / Adalet Meslek Etiği
Evrende doğal bir neden olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A. Belirlenimcilik
C. Faydacılık
E. Hazcılık
B. Öznelcilik
D. Evrenselcilik
 Soru 5 / Adalet Meslek Etiği
Belirli bir insan topluluğunda, bu insan topluluğunun üyelerinin birbirleriyle ilişkilerini belirleyen eylem modellerine veya normlarına ne ad verilir?
A. Felsefe
C. Duygu
E. Fazilet
B. Sağduyu
D. Moral
 Soru 6 / Adalet Meslek Etiği
Aşağıdakilerden hangisi ahlaki olmayan yükümlülük yargısına örnektir?
A. Haz kendi başına iyidir.
C. Özgürlük her insanın hakkıdır.
E. Kıskançlık utanılacak bir şeydir.
B. İyi niyetlik bir erdemdir
D. Kitaplık kurarken, kişi çivi kullanmalı, yapışkan bant değil.
 Soru 7 / Adalet Meslek Etiği
Etik düşünme eylemine ahlak kazandırmayla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Etik düşünme bireyin kendisinin gerçekleştirebileceği bir eylemdir.
C. Ahlaki eylem, başka insanları dikkate alan onların özgürlüğünü önemseyen eylemdir.
E. Dördüncü düzey gerekçelendirmedir.
B. Etik düşünme bireyin özgürlüğünün sonucudur.
D. Etik ahlak kuralllarının benzer olaylara benzer şekilde uygulanmasını talep eder.
 Soru 8 / Adalet Meslek Etiği

Çok önemli bir işe yetişmek zorunda olan Mehmet’in yolda gördüğü acı çeken köpeğe yardım edip etmemek arasında kalması ve sonra vicdanın sesini dinlemesi gerektiğini düşünerek köpeğe yardım etmesi durumunda Mehmet’in eylemindeki gerekçe ne tür bir gerekçelendirmedir?

A. Duygularla gerekçelendirme
C. Olası sonuçlarla gerekçelendirme
E. Ahlakla gerekçelendirme
B. Vicdanla gerekçelendirme
D. Olguyla gerekçelendirme
 Soru 9 / Adalet Meslek Etiği

Aşağıdakilerden hangisi birinci düzey gerekçelendirme sınıflarından biridir?

A. Bencillik
C. Olası sonuçlarla gerekçelendirme
E. Sezgicilik
B. Sonuççuluk
D. Ödev etiği
 Soru 10 / Adalet Meslek Etiği

Ahlaki duyarlılığın gelişmediği bir noktadan, etik düşünmenin en olgun haline kadar giden bir çizgideki ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tekil durumlarda izlenen kurallar belli kuram çerçevesinde genelleştirilir.
C. Gündelik hayatta yapılan sıradan ve ahlakiliği sorgulayabilecek gerekçeler bulunur.
E. Etik düşünme eyleminin bizzat kendisinin sahip olması gereken bazı özelliklerine ihtiyaç duyulur.
B. Kuramlar sorgulanır.
D. Ahlaki yargılar doğrulanır.
 Soru 11 / Adalet Meslek Etiği

Aşağıdakilerden hangisi meta-etik kuramlardan biri değildir?

A. Sezgicilik
C. Öznelcilik
E. Sonuççuluk
B. Duyguculuk
D. Görelilikçilik
 Soru 12 / Adalet Meslek Etiği
Okulda başarılı olmasına rağmen okul masraflarını ödeyemediği için okulu bırakmak üzere olan Ahmet’e, X Şirket i’nin burs vermesine gerekçe olarak mevcut durumda Ahmet’in iyi bir gelecek imkanı olamayacağını, bunu sağlamak istediklerini belirtmesi ne tür bir gerekçelendirmedir?
A. Olguyla gerekçelendirme
C. Vicdanla gerekçelendirme 
E. Olası sonuçlarla gerekçelendirme
B. Duygularla gerekçelendirme
D. Ahlak kurallarıyla gerekçelendirme
 Soru 13 / Adalet Meslek Etiği
Ahlaken doğru eylemin belirlenmesinde kişilerin eylemlerinden çok kişilik özelliklerine vurgu yapan etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ödev etiği
C. Sonuççuluk
E. Bencilik
B. Sezgicilik
D. Erdem etiği
 Soru 14 / Adalet Meslek Etiği
Toplumdaki çıkar çatışmalarında çoğunluğun azınlığa üstün tutulması gerektiğini kabul eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kamu yararı
C. Kamu hizmeti
E. İdare
B. Meslek etiği
D. Amme
 Soru 15 / Adalet Meslek Etiği
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmeti sunumu sırasında vatandaşlarla girilen ilişkide hakaret etme, saygısız ve kaba davranma, azarlama anlamındadır?
A. Aracılık
C. İrtikap
E. Hakaret ve kötü muamele
B. Dedikodu
D. Rüşvet
 Soru 16 / Adalet Meslek Etiği
Türk kamu yönetimindeki yolsuzluk ve ahlaka aykırı davranışların nedenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Kamu görevlilerinin kamu hizmetine adanmışlığında yetersizlik
C. Takdir yetkisinin keyfi kullanışı
E. İdari usul eksikliği
B. Kamuda etik kültürünün yerleşmiş olması 
D. Siyasilerin bürokratik yapı üzerindeki etkisi
 Soru 17 / Adalet Meslek Etiği
Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu yönetimindeki yolsuzluk ve ahlaka aykırı davranışların nedenlerinden biri değildir?
A. Kamu yönetiminde denetim yeterliliği
C. Eğitim yetersizliği
E. Kamu yönetiminde saydamlık eksikliği
B. Ekonomik nedenler 
D. Kamuda istihdam sorunları
 Soru 18 / Adalet Meslek Etiği
Aşağıdakilerden hangisi devletin eylem ve işlemlerinin hukuka dayanması ve bu eylem ve işlemlerin bağımsız yargı organlarınca denetlenmesi anlamındadır?
A. Meslek etiği
C. Kamu etiği
E. Etik kodu
B. Hukuk devleti ilkesi
D. Kamu yararı
 Soru 19 / Adalet Meslek Etiği
Kamu görevlisi olmanın verdiği gücü, işkence veya şiddet uygulama gibi eylemlerle kötüye kullanmaya ne ad verilir?
A. Rüşvet
C. Gücün istismar edilmesi
E. Kaçakçılık
B. Zimmet
D. İrtikap
 Soru 20 / Adalet Meslek Etiği
Aşağıdakilerden hangisi halk hizmeti gören devlet organlarının tümü anlamındadır?
A. Meslek etiği
C. Kamu yararı
E. Kamu hizmeti
B. Kamu etiği
D. Kamu
DMCA.com Protection Status

Bu site ve bu yazı orjinal içeriğe sahiptir. İzinsiz kullanım sonucunda, oluşacak kopya içerikler, arama motorları tarafından banlanabilir. Kopya içeriğe sahip web siteleri arama motorları tarafından kara listeye alınabilir. Bu yazı link verilerek kullanılabilir. Tüm hukuki hakları saklıdır.
Diğer Blog Yazıları