Şifremi Unuttum

Sitemizden Üyeliksiz Alışveriş Yapabilirsiniz.

Blog
Yüksek Lisans Başvuru Koşulları
1. Lisans diploması: Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yüksek Öğretim Kurulu'nca onaylanmış olmalıdır. Yüksek lisans programlarına, hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Ancak bu programlar dışından da öğrenci kabulüne anabilim dalları kurul önerileri, ilgili Fakülte Merkez Yetkili Kurullarının görüşleri, Dekanlık kanalı ile alınarak Enstitü Kurulunda karara bağlanır ve Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. 

2. ALES puanı:  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmalıdırlar. Ancak ALES puanı üniversiteden üniversiteye göre değişmektedir. Bu yüzden başvurulacak üniversiteden mutlaka bilgi alınılmalıdır. 

3. Yabancı Dil Sınavı: Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış adaylar eğer bölüm talep ediyorsa yabancı dil sınavına tabi tutulur ya da yabancı dil yeterliliklerini gösterir belgeler talep edilir. 4. Değerlendirme: Bir adayın "bilimsel başarı düzeyi" notu, başvurduğu programın puan türünden ALES puanının %50'si, lisans kademesi not ortalamasının %15'i, mülakat notunun %20'si ve Enstitüce yapılan yabancı dil sınavının %15 'inin toplamıdır. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu puanın en az 60 olması gerekir. 

DMCA.com Protection Status

Bu site ve bu yazı orjinal içeriğe sahiptir. İzinsiz kullanım sonucunda, oluşacak kopya içerikler, arama motorları tarafından banlanabilir. Kopya içeriğe sahip web siteleri arama motorları tarafından kara listeye alınabilir. Bu yazı link verilerek kullanılabilir. Tüm hukuki hakları saklıdır.
Diğer Blog Yazıları