Şifremi Unuttum

Sitemizden Üyeliksiz Alışveriş Yapabilirsiniz.

Blog
Arapça-1 Ara Sınav Çıkmış Sorular
Soru 1 / Arapça 1
Aşağıdakilerden hangisi fiile ait bir özellik
değildir?
A. Tau't-te'nis bitişmesi
C. Yuvarlak ta almaması
E. Zaman belirtmesi
B.  takısı almaması
D. Başına cer harfi gelmesi
 Soru 2 / Arapça 1
       

cümlesinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısı
aşağıdakilerden hangisidir?

A. 
C. 
E. 
B. 
D. 
 Soru 3 / Arapça 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi anlamlı (tam)
bir cümledir?
 
A. 
C. 
E. 
B. 
D. 
 Soru 4 / Arapça 1
Aşağıdaki kelimelerden hangisi hakiki
müzekkerdir?
A. 
C. 
E. 
B. 
D. 
 Soru 5 / Arapça 1
Aşağıdaki kelimelerden hangisi mecazi
müzekkerdir?
A. 
C. 
E. 
B. 
D. 
  Soru 6 / Arapça 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cinsiyet
uyumu doğru yazılmıştır?
A. 
C. 
E. 
B. 
D. 
 Soru 7 / Arapça 1
  kelimesinin eşanlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A. 
C. 
E. 
B. 
D. 
 Soru 8 / Arapça 1
Aşağıdakilerin hangisinde tekil kelimenin
çoğulu doğru olarak verilmiştir?
A. 
C. 
E. 
B. 
D. 
 Soru 9 / Arapça 1
Aşağıdaki kelimelerden hangisi cem-i
müennes salim değildir?
A. 
C. 
E. 
B. 
D. 
 Soru 10 / Arapça 1
Aşağıdakilerden hangisi çoğul bir
kelimedir?
A. 
C. 
E. 
B. 
D. 
 Soru 11 / Arapça 1
Aşağıdaki kelimelerden hangisi marifedir?
A. 
C. 
E. 
B. 
D. 
  Soru 12 / Arapça 1
      cümlesindeki 

marife kelimeler, aşağıdakilerin hangisinde
tam ve doğru olarak verilmiştir?


A. 
C. 
E. 
B. 
D. 
 Soru 13 / Arapça 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde merfu'
muttasıl zamir vardır?
A. 
C. 
E. 
B. 
D. 
 Soru 14 / Arapça 1
       

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin türü,
aşağıdakilerden hangisidir?

A. İsm-i işaret
C. Zamir
E. Alem
B. İsm-i mevsül
D. Harf-i cer
 Soru 15 / Arapça 1
       

Yukarıdaki cümlede altı çizili ismin i ' rabı ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A. Mübteda, merfü', ref alameti zammedir.
C. Fail, merfü', ref alameti zammedir
E. Mübteda merfu, ref alameti vavdır.
B. Haber, merfü', ref alameti zammedir.
D. Fail, merfü', ref alameti eliftir.
 Soru 16 / Arapça 1
       Yukarıdaki cümlede altı çizili isim yerine
çoğulu konulmuş olsa doğru harekelenmiş
şekli aşağıdakilerden hangisi olur?

A. 
C. 
E. 
B. 
D. 
 Soru 17 / Arapça 1
 cümlesindeki boşluğu aşağıdaki kelimelerden hangisi en uygun şekilde
tamamlar?

A. 
C. 
E. 
B. 
D. 
  Soru 18 / Arapça 1
       cümlesini aşağıdaki kelimelerden hangisi en uygun şekilde
tamamlar?

A. 
C. 
E. 
B. 
D. 
 Soru 19 / Arapça 1
       cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdaki haberlerden hangisi
en uygun şekilde tamamlar?

A. 
C. 
E. 
B. 
D. 
 Soru 20 / Arapça 1
       cümlesinin Türkçe doğru çevirisi aşağıdakilerden
hangisidir?

A. Zeytin barışın sembolüdür.
C. Zeytin barışın sembollerinden bir semboldür.
E. Zeytin barışın en tanınan sembolüdür.
B. Zeytin ağacı barışın en iyi sembolüdür.
D. Barışın sembollerinden biri zeytin dalıdır
DMCA.com Protection Status

Bu site ve bu yazı orjinal içeriğe sahiptir. İzinsiz kullanım sonucunda, oluşacak kopya içerikler, arama motorları tarafından banlanabilir. Kopya içeriğe sahip web siteleri arama motorları tarafından kara listeye alınabilir. Bu yazı link verilerek kullanılabilir. Tüm hukuki hakları saklıdır.
Diğer Blog Yazıları